Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
Με την υποστήριξη

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος
Υποστηρικτής

Χορηγοί

Χορηγός Επικοινωνίας
Υπηρεσίες Live Streaming