Πρόγραμμα Οικονομικής Ολυμπιάδας

Πρόγραμμα Οικονομικής Ολυμπιάδας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

17/11/2019

Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

15/01/2021

Σχολικός γύρος

8 - 12/02/2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχολικού γύρου

02/2021

Περιφερειακός γύρος

8 - 14/03/2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων περιφερειακού γύρου

03/2021

Τελικός

19 - 25/04/2021