Πρόγραμμα Οικονομικής Ολυμπιάδας

Πρόγραμμα Οικονομικής Ολυμπιάδας

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

17/11/2019

Λήξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

15/01/2021

Σχολικός γύρος

8 - 12/02/2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχολικού γύρου

02/2021

Περιφερειακός γύρος

12 - 16/04/2021

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων περιφερειακού γύρου

04/2021

Η ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού θα ανακοινωθεί όταν καθοριστεί ο χρόνος διεξαγωγής των πανελλήνιων εξετάσεων