Περιφερειακός Γύρος

Περιφερειακός Γύρος

Οι μαθητές και οι μαθήτριες με τα καλύτερα αποτελέσματα στον σχολικό γύρο προκρίνονται στον περιφερειακό γύρο. Από κάθε σχολείο (εφόσον είχε συμπληρωθεί ο κατώτατος αριθμός συμμετεχόντων) προκρίνονται στον περιφερειακό γύρο από 1 έως 5 μαθητές ή μαθήτριες. Ο περιφερειακός γύρος θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και ακαδημαϊκά ιδρύματα, σύμφωνα με τις προβλέψεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής του περιφερειακού γύρου θα ανακοινωθούν εγκαίρως στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι 50 μαθητές και μαθήτριες με τα καλύτερα αποτελέσματα στον περιφερειακό γύρο θα προκριθούν στον τελικό που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Δομή της εξέτασης στον περιφερειακό γύρο

Ο διαγωνισμός αποτελείται από ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις. Τα πεδία και το περιεχόμενο της εξέτασης είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα του σχολικού γύρου της Οικονομικής Ολυμπιάδας, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Περισσότερα για το υλικό μελέτης