Περιφερειακός Γύρος

Περιφερειακός Γύρος

Ο Περιφερειακός γύρος θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Απριλίου 2021 διαδικτυακά με το ίδιο σύστημα που διεξήχθη ο σχολικός γύρος, λόγω των προβλέψεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν την εβδομάδα πριν την διεξαγωγή του περιφερειακού γύρου email με σαφείς οδηγίες για την σύνδεση των μαθητριών και των μαθητών που έχουν προκριθεί.

Δομή των εξετάσεων

Η εξέταση θα περιλαμβάνει μία ερώτηση από κάθε θεματική υποκατηγορία, όπως αυτές παρατίθενται παρακάτω. Συνολικά υπάρχουν 25 υποκατηγορίες, συνεπώς ο διαγωνισμός στον σχολικό γύρο περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις και ο διαθέσιμος χρόνος θα είναι 40 λεπτά.

Θεματικές ενότητες του σχολικού γύρου της Οικονομικής Ολυμπιάδας

1. Μεθοδολογία των οικονομικών, βασικές έννοιες και ιστορία της οικονομικής σκέψης (3 ερωτήσεις)
α) μεθοδολογία και περιεχόμενο των οικονομικών, βασικές έννοιες,
β) ιστορία της οικονομικής σκέψης μέχρι την οριακή επανάσταση, κλασικοί οικονομολόγοι οι βασικότερες έννοιες στο έργο και την θεωρία τους
γ) ιστορία της οικονομικής σκέψης από την οριακή επανάσταση και μετά, οι οικονομολόγοι του 20 ου αιώνα, οι βασικότερες έννοιες στο έργο και την θεωρία τους

2. Μικροοικονομικά (5 ερωτήσεις)
α) καταναλωτής, ζήτηση και ρίσκο, πλεόνασμα, καμπύλες παραγωγικών δυνατοτήτων
β) εταιρία, κόστος, προσφορά, ισορροπία της αγοράς, κρατική παρέμβαση στις τιμές, ελαστικότητες, κατηγορίες αγαθών και μεταβολές τιμών
γ) μορφές αγοράς, τέλειος και ατελής ανταγωνισμός, καμπύλες και συναρτήσεις προσφοράς και ζήτησης, ρυθμίσεις και αντιμονοπωλιακές πολιτικές
δ) αγορές για συντελεστές παραγωγής
ε) αποτυχία της αγοράς, θεωρία παιγνίων, δημόσια επιλογή, συμπεριφορικά οικονομικά

3. Μακροοικονομικά (4 ερωτήσεις)
α) εθνικό και εγχώριο Προϊόν, τα συστατικά και η μέτρησή τους
β) οικονομική ανάπτυξη
γ) χρήμα και νομισματική πολιτική και κεντρικές τράπεζες, βασικά δημόσια οικονομικά μεγέθη
δ) οικονομικός κύκλος, ανεργία

4. Διεθνή οικονομικά (3 ερωτήσεις)
α) διεθνής κατανομή εργασίας, απόλυτα και σχετικά πλεονεκτήματα
β) τα μακροοικονομικά μιας ανοιχτής οικονομίας
γ) κρατικές παρεμβάσεις στο ελεύθερο εμπόριο, δασμοί, εισαγωγές εξαγωγές

5. Ειδήσεις, οικονομική πολιτική, ΕΕ (4 ερωτήσεις)*
α) τρέχοντα γεγονότα στην ελληνική οικονομία, βασικά μεγέθη
β) τρέχοντα γεγονότα στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία
γ) Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη, κράτη μέλη, διευρύνσεις και οικονομικές προϋποθέσεις μέλους
δ) οικονομική πολιτική
* Η ενότητα εξετάζει τις γενικές γνώσεις για τα τρέχοντα και τα ιστορικά ζητήματα

6. Χρηματοπιστωτικά οικονομικά και χρηματοπιστωτικός αλφαβητισμός (6 ερωτήσεις)
α) απλό επιτόκιο
β) ανατοκισμός
γ) επενδύσεις
δ) χρηματοπιστωτικά προϊόντα
ε) ασφάλιση
Ϛ) επιτόκια, πληθωρισμός, αγοραστική δύναμη του χρήματος.

Οδηγίες για το υλικό μελέτης

Στο διαθέσιμο υλικό μελέτης μπορείτε να βρείτε τα βασικά, βοηθητικά και ενδεικτικά εγχειρίδια ώστε να καλύψετε τις παραπάνω θεματικές ενότητες. Παρακαλούμε σημειώστε πως το υλικό μελέτης δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη, καθώς ο διαγωνισμός έχει ως στόχο την κατανόηση των εννοιών και των εργαλείων της οικονομικής επιστήμης και την εφαρμογή τους πάνω σε ερωτήματα και ασκήσεις.

Το προτεινόμενο υλικό μελέτης και τα δείγματα εξετάσεων έχουν σκοπό να κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες και τους μαθητές σχετικά με τη μορφή των ερωτήσεων και των ασκήσεων, τον βαθμό δυσκολίας τους και τις απαιτήσεις των απαντήσεών τους. Οι βοηθητικοί σύνδεσμοι περιέχουν ξενόγλωσσα εισαγωγικά βίντεο σε βασικές και πιο εξελιγμένες έννοιες της οικονομικής επιστήμης.

Πρόκριση στον Τελικό

Στον Τελικό γύρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας προκρίνονται 50 μαθητές και μαθήτριες από τον περιφερειακό γύρο. Από κάθε γεωγραφική περιοχή προκρίνεται το 10% των συμμετεχόντων, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Με αυτό τον τρόπο συμπληρώνονται οι 30 πρώτες θέσεις στον Τελικό.

Οι υπόλοιπες 20 θέσεις συμπληρώνονται βάσει της καλύτερης επίδοσης των διαγωνιζόμενων ανεξαρτήτως περιφέρειας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Θέσεις Περιφερειών στον Τελικό
Περιφέρεια Αριθμός παιδιών που προκρίθηκαν
στον Περιφερειακό γύρο
Αριθμός θέσεων
Περιφέρειας στον Τελικό

Αττικής και Στερεάς Ελλάδας 139 14
Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης και
Θεσσαλίας
68 7
Πελοποννήσου 37 4
Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ομογένειας 24 2
Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου
και Κρήτης.
31 3

Σύνολο 299 30