Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων

Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων

Δείγματα εξετάσεων

Η μέθοδος των εξετάσεων και ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων διαφέρουν ανάλογα με το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού. Σας προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό μελέτης και τη δομή των εξετάσεων εδώ.

Σχολικός γύρος

Ο σχολικός γύρος διεξάγεται στο επίπεδο της σχολικής ομάδας από τον υπεύθυνο καθηγητή – σχολικό συντονιστή με την υποστήριξη της ομάδας της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές και μαθήτριες καλούνται να απαντήσουν ατομικά στα θέματα του διαγωνισμού μέσα στο καθορισμένο χρονικό όριο των 40 λεπτών. Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο και τη διατύπωση των θεμάτων πριν την έναρξη της εξέτασης. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μόνο διαδικτυακώς, μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Οικονομικής Ολυμπιάδας.

Δομή των εξετάσεων στον σχολικό γύρο

Η εξέταση θα περιλαμβάνει μία ερώτηση από κάθε θεματική υποκατηγορία, όπως αυτές παρατίθενται παρακάτω. Συνολικά υπάρχουν 25 υποκατηγορίες, συνεπώς ο διαγωνισμός στον σχολικό γύρο περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις. Οι περισσότερες ερωτήσεις ανταποκρίνονται στα επίπεδα δυσκολίας του προτεινόμενου υλικού μελέτης . Η κατηγορία 5 (ειδήσεις, οικονομική πολιτική, ΕΕ) εξετάζει τις γενικές γνώσεις των μαθητών σε ό,τι αφορά τα τρέχοντα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο καθώς και την οικονομική πολιτική. Ο βαθμός δυσκολίας και το περιεχόμενο των ερωτήσεων του διαγωνισμού ανταποκρίνεται στο σχολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το γενικό εκπαιδευτικό σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού (περιφερειακός γύρος και τελικός) οι ερωτήσεις είναι πιο απαιτητικές και καλύπτουν ευρύτερο φάσμα γνώσεων απ’ ό,τι στον σχολικό γύρο.

Θεματικά πεδία του σχολικού γύρου της Οικονομικής Ολυμπιάδας

1.       Μεθοδολογία των οικονομικών, βασικές έννοιες και ιστορία της οικονομικής σκέψης (3 ερωτήσεις)

α) μεθοδολογία και περιεχόμενο των οικονομικών, βασικές έννοιες β) ιστορία της οικονομικής σκέψης μέχρι την οριακή επανάσταση γ) ιστορία της οικονομικής σκέψης από την οριακή επανάσταση και μετά.

2.       Μικροοικονομικά (5 ερωτήσεις)

α) καταναλωτής, ζήτηση και ρίσκο β) εταιρία, κόστος, προσφορά, ισορροπία της αγοράς, κρατική παρέμβαση στις τιμές γ) μορφές αγοράς, τέλειος και ατελής ανταγωνισμός, ρυθμίσεις και αντιμονοπωλιακές πολιτικές δ) αγορά συντελεστών παραγωγής ε) αποτυχία της αγοράς, θεωρία παιγνίων, δημόσια επιλογή, συμπεριφορικά οικονομικά

3.       Μακροοικονομικά (4 ερωτήσεις)

α) το ΑΕΠ, τα συστατικά και η μέτρησή του β) οικονομική ανάπτυξη γ) χρήμα και νομισματική πολιτική, δημόσιος προϋπολογισμός δ) οικονομικός κύκλος, ανεργία

4.       Διεθνή οικονομικά (3 ερωτήσεις)

α) διεθνής κατανομή εργασίας, απόλυτα και σχετικά πλεονεκτήματα β) τα μακροοικονομικά μιας ανοιχτής οικονομίας γ) κρατικές παρεμβάσεις στο ελεύθερο εμπόριο

5.       Ειδήσεις, οικονομική πολιτική, ΕΕ (4 ερωτήσεις)

α) Τρέχοντα γεγονότα στην ελληνική οικονομία β) τρέχοντα γεγονότα στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία γ) ΕΕ δ) ζητήματα οικονομικής πολιτικής

6.       Χρηματοπιστωτικά οικονομικά και χρηματοπιστωτικός αλφαβητισμός (6 ερωτήσεις)

α) απλό επιτόκιο β) ανατοκισμός γ) επενδύσεις δ) χρηματοπιστωτικά προϊόντα ε) ασφάλιση Ϛ) επιτόκια, πληθωρισμός, αγοραστική δύναμη του χρήματος

Περιφερειακός γύρος

Ο περιφερειακός γύρος θα διεξαχθεί σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και ακαδημαϊκά ιδρύματα, σύμφωνα με τις προβλέψεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής του περιφερειακού γύρου θα ανακοινωθούν εγκαίρως στους συμμετέχοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δομή της εξέτασης στον περιφερειακό γύρο

Ο διαγωνισμός αποτελείται από ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις. Τα πεδία και το περιεχόμενο της εξέτασης είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα του σχολικού γύρου της Οικονομικής Ολυμπιάδας, με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας. Περισσότερα για το υλικό μελέτης εδώ

Τελικός

Ο τελικός θα διεξαχθεί στην Αθήνα και περιλαμβάνει γραπτό και προφορικό μέρος. Μετά την αξιολόγηση του γραπτού μέρους, οι 10 μαθητές και μαθήτριες με την υψηλότερη βαθμολογία προκρίνονται στην προφορική εξέταση ενώπιον επιτροπής διαπρεπών κριτών. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει μια εορταστική βραδιά κατά τη οποία οι συμμετέχοντες και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν με τους οργανωτές και τους διακεκριμένους καλεσμένους της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Η όλη διοργάνωση διαρκεί μία ημέρα.

Δομή της εξέτασης στον τελικό

Στο γραπτό και το προφορικό μέρος, έμφαση δίνεται στην ικανότητα των συμμετεχόντων να επεξεργαστούν ανεξάρτητα οικονομικά ζητήματα και να εξαγάγουν συμπεράσματα αντλώντας από τις γνώσεις τους για οικονομικές έννοιες και αρχές. Συνιστούμε στους μαθητές και τις μαθήτριες να μελετήσουν την προτεινόμενη βιβλιογραφία εδώ.

Σχολικός γύρος – Περιφερειακός γύρος – Τελικός