Αποτελέσματα

299 συμμετέχοντες προκρίνονται στον περιφερειακό γύρο. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε.

Στον περιφερειακό γύρο της φετινής Οικονομικής Ολυμπιάδας προκρίνονται 298 μαθητές και μαθήτριες από ολόκληρη την Ελλάδα καθώς και μία μαθήτρια από τα Εκπαιδευτήρια Πνοή Αγάπης στο Αργυρόκαστρο. Για την επιλογή τους, ακολουθήσαμε την εξής μεθοδολογία:

Αρχικά, προκρίθηκε από κάθε σχολείο τουλάχιστον ένας διαγωνιζόμενος εφόσον βαθμολογήθηκε πάνω από τη βάση. Δεδομένου του ότι δεν καταγράφηκαν βαθμολογίες 50 ή 51/100, η βάση διαμορφώθηκε στην πράξη στο 52/100. Σε κάποια σχολεία προκρίθηκαν βάσει αυτού του κριτηρίου πάνω από ένας διαγωνιζόμενος λόγω ισοβαθμίας.

Το αμέσως επόμενο κριτήριο ορίζει μια υψηλότερη βάση βαθμολογίας στο επίπεδο της κάθε περιφέρειας, με στόχο να προκριθεί ο προβλεπόμενος αριθμός διαγωνιζομένων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του περιφερειακού γύρου. Στην κατεύθυνση αυτή, αρχικά είχαμε ανακοινώσει ότι θα προκρίνονταν μέχρι 5 διαγωνιζόμενοι ανά σχολείο, με την πρόβλεψη ότι στις περιπτώσεις ισοβαθμίας στην τελευταία θέση θα προκρίνονταν όλοι οι ισοβαθμήσαντες.

Παρά όμως την ιδιαίτερη μεγάλη συμμετοχή διαγωνιζομένων, σε κάποιες περιφέρειες δεν καλύφθηκε με το κριτήριο αυτό ο ελάχιστος οριζόμενος αριθμός προκριθέντων. Δεδομένου λοιπόν ότι η διαδικτυακή - λόγω πανδημίας - διεξαγωγή και του επόμενου γύρου επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία, αποφασίσαμε να διευρύνουμε το δεύτερο αυτό κριτήριο προκειμένου να καλυφθεί ο αναγκαίος αριθμός συμμετεχόντων (περίπου 300) για τον περιφερειακό γύρο και να διασφαλιστεί ένα εύλογο επίπεδο ανταγωνισμού ώστε να αναδειχθούν από αυτόν στη συνέχεια οι 50 μαθητές και μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στον τελικό.

Για να το πετύχουμε αυτό, αφενός συμπτύξαμε τις 14 αρχικές περιφέρειες σε 5 μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές, και αφετέρου προσαρμόσαμε τις βάσεις στο επίπεδο αυτών των γεωγραφικών περιοχών ώστε να προκριθούν τελικά στο περιφερειακό γύρο 299 διαγωνιζόμενοι που αντιστοιχούν στο 27% των συνολικών συμμετεχόντων.

Δεδομένης αυτής της αλλαγής, θεωρήσαμε σωστό να μην εφαρμόσουμε τον αρχικό περιορισμό των 5 διαγωνιζόμενων που μπορούν να προκριθούν ανά σχολείο, ώστε να δώσουμε σε περισσότερους μαθητές και μαθήτριες που σημείωσαν υψηλές επιδόσεις (συνολικά 26 παιδιά) τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον περιφερειακό γύρο.

Αποτελέσματα Σχολικού Γύρου

Στους ακόλουθους συνδέσμους θα βρείτε τους καταλόγους των μαθητών και των μαθητριών που προκρίνονται στον περιφερειακό γύρο της Οικονομικής Ολυμπιάδας. Τα αποτελέσματα είναι οργανωμένα κατά γεωγραφική περιοχή και σε αυτά αναφέρονται μόνο οι προσωπικοί κωδικοί των μαθητών και των μαθητριών και όχι το ονοματεπώνυμό τους.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή.